Vaikų vasaros stovykla „Pralesikime vasarą kartu ir smagiai“

2022 m. liepos 18–26 d. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius kviečia vaikus į vasaros stovyklą „Praleiskime vasarą kartu ir smagiai“.   Tai – dieninė bendro profilio stovykla, skirta Lietuvos ir Ukrainos vaikams,  finansuota Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Stovyklos tikslas – suteikti Lietuvos ir Ukrainos vaikams turiningą laisvalaikio užimtumą vasaros atostogų metu, motyvuojant …

Jau netrukus startuos vaikų vasaros stovykla „Strazdanota vasara“

2022 m.  liepos 18–22 d. 10–17 val. Trampolio g. 5, Vilniuje, vyks bendro profilio dieninė vaikų vasaros stovykla „Strazdanota vasara“. Stovyklos „Strazdanota vasara“ tikslas – suteikti Lietuvos ir Ukrainos vaikams turiningą laisvalaikio užimtumą vasaros atostogų metu, motyvuojant vaikus aktyviai dalyvauti stovyklos organizuojamuose veiklose. Stovyklos veiklos orientuotos ugdyti ir stiprinti vaikų socialinius įgūdžius, pilietiškumą, kūrybiškumą, fizinį …

Startavo projektas „Šeimos gerovė šiandien – laiminga visuomenė rytoj“

Projektas „Šeimos gerovė šiandien – laiminga visuomenė rytoj“ skirtas suteikti kompleksinę specializuotą pagalbą šeimoms (asmenims) išgyvenantiems krizę dėl įvairių socialinių priežasčių – skyrybos, traumuojantys įvykiai, smurtas, neplanuotas nėštumas, socialinių įgūdžių trūkumas, sunkumai auginat neįgalų vaiką arba auklėjant kitokių spec. poreikių turintį vaiką, ligos, psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir t.t. Projektas „Šeimos gerovė šiandien – laiminga visuomenė …

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius ieško socialinio darbuotojo padėjėjo ir asmeninių asistentų

Šiuo metu ieškome socialinio darbuotojo padėjėjo ir asmeninių asistentų: Darbas su senyvo amžiaus asmenimis, suaugusiais asmenimis ir (ar) vaikais su negalia jų pačių namuose ir (ar) integracija į visuomeninį gyvenimą. Paslaugos bus teikiamos 7 d. / sav. Kvalifikaciniai reikalavimai: būti išklausius 40 val. kursus. „Individualios priežiūros personalo teikiančio socialines paslaugas įžanginius mokymus“ (neturintiems reikalingos kvalifikacijos …

Priežiūra ir pagalba neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms

Siekiant pagerinti žmogaus ir visuomenės sveikatos būklę, pagrindinis dėmesys skiriamas ne ligų gydymui, bet sveikatos išsaugojimui, palaikymui ir stiprinimui. Svarbu saugoti šeimą, sudaryti galimybes vyresnio amžiaus ir neįgaliems asmenims kiek galima ilgiau gyventi savo namuose savarankiškai. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  finansuojamą  2022 m. projektą „Priežiūra ir pagalba neįgaliesiems ir …

Kviečiame dalyvauti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems teikimą bendruomenėje 2022 m. projekte „Čia ir dabar“

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius nuo 2016 m. teikia socialinės reabilitacijos neįgaliesiems teikimą bendruomenėje ir organizuoja neįgaliųjų socialinės integracijos veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje. Teikiant socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje ir bendraujant su neįgaliųjų artimaisiais pamatėme, kad labai reikalinga pagalba asmenims turintiems neįgalųjį asmenį šeimoje. 2022 m. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius vykdo tęstinį Vilniaus miesto …

Siūlome dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius 2022 m. vasario 10 d. pasirašė Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo sutartį  Nr. A292-90/22 su Vilniaus miesto savivaldybės administracija . Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriui suteikta Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Licencija socialiniai globai teikti Nr. L000000941. TIKSLAS – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau pilnavertiškai …

Baigiamas įgyvendinti Vokietijos ASB Dresden & Kamenz finansuotas projektas

Baigiantis metams norime pasidžiaugti sėkmingu Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus ir ASB Dresden & Kamenz projekto „Viešųjų ryšių stiprinimas ir vaikų dienos centrų veiklų koordinavimas“ įgyvendinimu. Vykdant projektą buvo pasiekti išties geri rezultatai: įdarbinome veiklų koordinatorių, kuris mums padeda organizuoti veiklą biure ir dirbant nuotoliniu būdu bei kuruoja savanorišką darbą. įdarbinome vaikų dienos centrų veiklų …

Lietuvos Samariečių bendrija Vilniaus skyrius įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą akredituotą vaikų dienos centrų veiklą

Trumpas vaikų dienos centrų veiklos aprašymas: Vaikų dienos centrų tikslas Tikslas- teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų tėvams iš socialinės rizikos, nepasiturinčiai gyvenančių, probleminių ar kitaip socialiai pažeistų šeimų, mažinant vaikų ir jų šeimų socialinę atskirtį, užimant socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį įdomia ir kūribinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos aplinkos įtakos, sudarant …