Mėnesio archyvas spalio, 2022

PARENGTOS REKOMENDACIJOS VYKDANT VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO 2022 METŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ „AUGU SVEIKAS IR STIPRUS“

Vykdant projektą buvo parengta interaktyvi metodinė medžiaga specialistams „Augu sveikas ir stiprus“, kuria remiantis bus pravesti mokymai – užsiėmimai „Augu sveikas ir stiprus“ pradinių ir pagrindinių klasių moksleiviams Vilniaus miesto bei rajono ir Molėtų rajono švietimo įstaigose. Rekomendacijos „Augu sveikas ir stiprus“