Vaikai susitiks stovykloje „Svajonių vasara“

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius liepos 7–13 d. organizuoja 5 dienų vaikų vasaros stovyklą „Svajonių vasara“. Stovykla skirta vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių  ir (ar) esančių jautresnėje socialinėje situacijoje. Stovykla finansuojama Vilniaus m. savivaldybės lėšomis. Stovyklos koordinatorė – Kornelija Kašetienė, socialinė darbuotoja – Audra Dūdėnaitė. Vietų nėra.

SOCIALINĖS AKREDITUOTOS REABILITACIJOS PASLAUGOS ASMENIMS SU NEGALIA BENDRUOMENĖJE

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius nuo 2023 m. vasario 27 d. teikia akredituotas socialinės reabilitacijos paslaugas asmenims su negalia bendruomenėje.  Paslaugos finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos. Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia …

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius vykdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą “Aš galiu daugiau!”

Projekto tikslas Organizuoti ir teikti konsultavimo paslaugas ir kitas pagalbos priemones paaugliams ir jų šeimų nariams, siekiant sušvelninti ar įveikti paauglystės krizę. Trumapas projekto aprašymas Projektu „Aš galiu daugiau!“ siekiama teikti  kokybiškas paslaugas ir kitas pagalbos priemones paaugliams ir jų šeimų nariams, kurios būtų orientuotos į paauglius, išgyvenančius paauglystės krizę, bei jų individualius poreikius, projekto …

AUGU SVEIKAS IR STIPRUS. Apie mus kalba…

Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyrius kartu su partneriu VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras nuo šių metų liepos įgyvendina projektą “AUGU SVEIKAS IR STIPRUS”. Projekto metu parengta interaktyvi metodinė medžiaga moksleiviams, specialistams ir tėvams. Daugiau skaitykite čia

PARENGTOS REKOMENDACIJOS VYKDANT VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO 2022 METŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ „AUGU SVEIKAS IR STIPRUS“

Vykdant projektą buvo parengta interaktyvi metodinė medžiaga specialistams „Augu sveikas ir stiprus“, kuria remiantis bus pravesti mokymai – užsiėmimai „Augu sveikas ir stiprus“ pradinių ir pagrindinių klasių moksleiviams Vilniaus miesto bei rajono ir Molėtų rajono švietimo įstaigose. Rekomendacijos „Augu sveikas ir stiprus“

VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO 2022 METŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „AUGU SVEIKAS IR STIPRUS“

Projekto tikslas – Vilniaus miesto bei rajono ir Molėtų rajono savivaldybėse įgyvendinti normalų kūno svorį skatinančią iniciatyvą „Augu sveikas ir stiprus“, apimančią apsauginių veiksnių kompleksą, skirtą mokiniams, ugdomiems pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programas, bei jų tėvams. 2. Viešinti normalų kūno svorį skatinančią iniciatyvą „Augu sveikas ir stiprus“ Projekto tikslinė grupė – moksleiviai, besimokantys …

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2022 m. institucinis stiprinimas

LSB Vilniaus skyriaus kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir  gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę. LSB Vilniaus skyrius pradėjo įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2022 m. institucinis stiprinimas“. Projekto tikslas – LSB Vilniaus skyriaus darbuotojų kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir gerinti savanoriškos veiklos …