Socialinės reabilitacijos paslaugos

Darbo laikas I, III, IV nuo 8.00 – 13.00 val.

II, V nuo 8.00 – 11.00 val.

Basanavičiaus 29, Vilnius LT LT03109. Mob. tel. +370 679 583 64; +370 620 311 52

Tikslai ir uždaviniai:

Išplėsti neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo galimybes dalyvaujant visuomenės gyvenime, pagerinti neįgaliųjų gyvenimo kokybę, išsaugojant jų savarankiškumą ir užimtumą gyvenamojoje aplinkoje.

Tikslui pasiekti numatoma organizuoti neįgaliųjų dienos užimtumą, socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius, rūpinantis neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime; organizuoti mokymus neįgaliesiems bei šeimos nariams apie negalios pobūdį, kompleksiškai dirbti su šeima, suteikiant medicininių žinių, teikti asmeninio asistento paslaugas. Teikiamos konsultacijos sprendžiant įsidarbinimo, darbo paieškos klausimais.

Neįgaliųjų dienos užimtumo veiklos:

Neįgaliųjų dienos užimtumas:

  • Mokymas sveikai gyventi;
  • Saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas
  • Mokymas pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas, pagalba sprendžiant dėl negalios kylančias emocines problemas, tenkinant bendravimo poreikį savigalbos grupėse ir užsiėmimuose;

Asmeninio asistento pagalba:

  • Asmeninio asistento pagalba neįgaliesiems lankantis neįgaliųjų dienos užimtumo centre, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (palydint, pavežant, padedant spręsti kylančias problemas); (palydint ir pavežant)
  • Pagalba sprendžiant įsidarbinimo, darbo paieškos, motyvacijos dirbti ir dalyvauti neįgaliesiems profesinėje reabilitacijoje, darbas grupėje ir individualus darbas su neįgaliuoju;
  • Ligonių ir neįgaliųjų priežiūros įrangos ir specialiųjų priemonių nuoma (funkcinių lovų nuoma, vaikštynių nuoma, neįgaliųjų vežimėlių nuoma, lazdų ir ramentų nuoma)
  • Senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių priežiūra jų namuose.

Artimųjų paramos grupės veikla: pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

 *Dėl paslaugų ir kainų teiraukitės telefonu +370 67958335