Vaikų dienos centrai

Vaikų ir jaunimo dienos centras buvo įsteigtas vykdant 2009 m. ES projektą Nr. VP1-1.1-SADM-04-K-01-053 „Švietimas ir priežiūra – šeimos ir karjeros suderinimo pagrindas”. Šiuo metu veiklos tęsiamos ne tik Vilniaus mieste.

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų tėvams iš  socialinės rizikos, nepasiturinčiai gyvenančių, probleminių ar kitaip socialiai pažeistų šeimų, mažinant vaikų ir jų šeimų socialinę atskirtį, užimant socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos aplinkos įtakos, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui, ugdant vaikų bendravimo įgūdžius, sudarant sąlygas vaikų ir tėvų pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui, įtraukiant į šią veiklą kuo daugiau savanorių.

Uždaviniai:

 • Teikti socialinę pagalbą vaikui, turinčiam problemų ir sunkumų šeimoje;
 • Plėtoti vaikų gebėjimus, skatinti jų fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai;
 • Ugdyti  vaikų ir šeimos supratimą apie visuomenės socialinę atsakomybę, savanorišką veiklą;
 • Užtikrinti žmogiškųjų išteklių pagalbą ir ieškoti materialinės pagalbos šeimoms;
 • Įtraukti šeimą į pagalbos vaikui procesą;
 • Sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžių ugdymas;
 • Motyvuoti vaikus ir tėvus  atsisakyti įvairių priklausomybių;
 • Formuoti žmogiškųjų vertybių prioritetus, toleranciją, sugebėjimą integruotis visuomenėje;
 • Organizuoti renginius, susitikimus, ekskursijas, konsultacijas, mokymus vaikams ir jų tėvams.

Vaikų dienos užimtumo ir laisvalaikio veiklos:

 • Pamokų ruoša;
 • Kūrybiniai, loginiai žaidimai;
 • Sportiniai, teminiai ir kiti renginiai,
 • Ekskursijos,
 • Edukaciniai užsiėmimai;
 • Asmens higienos įgūdžių ugdymas, skatinimas ir palaikymas;
 • Maitinimas vieną kartą dienoje (užkandžiai);
 • Organizuojamos vasaros dienos bei tarptautinės stovyklos

Dienos centro paslaugos teikiamos (I –V) 13.00 val. iki 17.00 val.

Lankančių vaikų amžius nuo 7 iki 11 metų.

Kiekviename centre po  15 vaikų.

Vaikų dienos centrai „Jaunasis samarietis“ veikia:

 • D. Gerbutavičiaus g. 9, Vilniaus „Ryto“ progimnazijos patalpose;
 • Trampolio g. 5, Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos patalpose.

Vaikų dienos centro projekto vadovas Justinas Žagelis, tel. 867269962, socialinė darbuotoja Audra Dūdėnaitė, tel. 864070651