Apie mus

„Samarietis – tai druska, vanduo ir duona, atjauta ir supratimas. Jam neužtenka savų rūpesčių – jis susirenka daugelio žmonių vargus ir po kruopelę dalija savo širdį kitiems. Atlikęs kilnų darbą, jis garsiai nesigiria ir nesipuikuoja. Tokiais žodžiais samariečių vaikai apibūdina savo tėvus, visada triūsiančius pasaulio labui. Ir kaip jie nepavargsta? Iš tiesų, keista. Kuo daugiau naudoji savas galias, tuo daugiau jų gauni. Pabandykite ir suprasite. O mes, samariečiai, jau seniai šią tiesą supratome. Todėl dalijamės su visais, ką turime, pragyvename iš to, ką gauname, o gyvename tuo, ką duodame.“, – teigia Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus pirmininkė Rima Žagelienė.

Vilniaus skyrius įkurtas 1992 m. Sostinės samariečiai, kaip ir visi šios organizacijos savanoriai, dalyvauja skurdo mažinimo programoje: renka ir dalija labdarą socialiai remtiniems miesto gyventojams, rūpinasi nepasiturinčių, vienišų tėvų vaikais, jų užimtumu, maitinimu, ugdymu.

Nuo 2013 m. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius bendradarbiauja su Vokietijos Arbeiter-Samariter-Bund Dresden & Kamenz skyriumi, kurio dėka per daugiau nei 6 bendradarbiavimo metus praplėstos ir sustiprintos vykdomos veiklos. 

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriuje veikia maisto dalijimo punktas, kuriame samariečiai renka, laiko ir dalija maisto produktus vargšams, vienišiems, maisto stokojantiems žmonėms. Ten pat veikia ir vyresnio amžiaus žmonių dienos centras. Tai – senjorų susitikimų vieta, kurioje jie bendrauja, dainuoja, vaišinasi arbata, rengia rankdarbių parodas, planuoja laisvalaikį ir darbus.

Vilniaus samariečiai įtraukti į projektų veiklą. Nuo 2004 m. vykdomi ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai, orientuoti į skirtingas tikslines grupes: senjorus, neįgaliuosius, socialinės rizikos grupei priklausančius asmenis, vaikus.  

Vilniaus skyrius aktyviai dalyvauja „Maisto banko“ akcijose, bendradarbiauja su IKI prekybos centrais, turi kitų rėmėjų, kurie įsipareigoję socialiai remtinoms šeimoms bei neįgaliesiems du kartus per mėnesį skirti maisto produktų. Maisto dalijimo punkte keturis kartus per savaitę nepasiturintiems asmenims išduodami maisto daviniai. Kiekvieną metų ketvirtį kartu su „Maisto banku“ savanoriai dalija maisto paketus vargstantiems asmenims.

LSB Vilniaus skyriaus samariečiai yra atsakingi už vaikų dienos centro veiklą, kuriame ir patys uoliai dirba. Mažieji samariečių globotiniai centre maitinami, užimami, mokomi gero elgesio ir atjautos, ugdomas jų kūrybiškumas ir dvasingumas. Jaunieji Vilniaus samariečiai dalyvauja visuomeninėse akcijose, lanko vaikų bei senelių namus, rengia įvairias šventes.