Planavimo dokumentai

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2020–2025 metų strateginis veiklos planas