Projektinė veikla

 

LSB VILNIAUS SKYRIAUS ĮVYKDYTI IR VYKDOMI PROJEKTAI

2009 – 2016

Projekto pavadinimas Projekto Nr. Projekto terminas Gautas suma  litais Gautas suma Eurais Trumpa projekto santrauka
„Švietimas ir priežiūra – šeimos ir karjeros suderinamumo pagrindas“

 

 

 

 

SFMIS VP1-1.1-SADM-04-K-01-053

 

 

 

 

 

 

2009 -11-02 -2012-12-31

 

 

 

 

 

2.005.336,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580.794,14

 

 

 

 

 

Šių socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

 

 

 

„PADĖKIME INTEGRUOTIS!“  EIF/2011/5/16/IP/1/4  2012 -01-0 1 – 2013 -06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375,989,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „Padėkime integruotis“ – jau pats projekto pavadinimas nusako jo turinį. Tai veikla, padedanti įgyvendinti trečiųjų šalių piliečių integraciją į mūsų šalies socialinę, kultūrinę bei ekonominę terpę.
Projekto uždaviniai – prisidėti sprendžiant labiausiai pažeidžiamų mūsų visuomenės grupių – trečiųjų šalių piliečių  – integracijos problemas, padėti jiems greičiau adaptuotis naujoje erdvėje, rasti darbą ir sėkmingai pritapti visuomenėje.
Norim dirbti!

 

 

 

 

 

 

 

VP1-1.3-SADM-02-K-03-044

 

 

 

 

 

 

 

 2012 -02-14 -2014-02-26

 

 

 

 

 

 

         599 931,00

 

 

 

 

 

 

 

173 752,03

 

 

 

 

 

 

 Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje

Profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas

Savipagalbos organizavimas bendruomenėje

Tarpininkavimas įsidarbinant bei įsidarbinus

Psichologinio – pedagoginio pasirengimo įgūdžių ugdymo mokymai

Stažuotė užsienyje

 Vaikų dienos centras LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšų naudojimo

VDC 1-190, VDC1-190/1; VDC1/2

 2013-04-02 – 2015-12-31  101.400.00             29.367.47  Vaikų užimtumas ir laisvalaikio organizavimas
BIURO DARBO VIETOS STEIGIMAS ASB Nr. .LIT1409 2015-01-19 -2015-12-31   12 000,00 LSB veikloms stiprinti
LSB Vilniaus skyrius bendradarbiaudamas su sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus viltis“  kaip partnerė  vykdė projektą „ „Suteik man viltį“  VP1-1.3- SADM -02-K-03-051

 

 

 2014-04-04 – 2015-11-14

 

 

    45 000,00

 

 

 Pagrindinės veiklos: profesinį orientavimas, informavimas, konsultavimas, profesinių gebėjimų įvertinimas, atkūrimas arba naujų išugdymas
           
  VEIKLOS SKATINIMAS“ ASB LIT1602 2016-01-01 -2016-12-31   1 200,00 LSB veikloms stiprinti (darbas su senjorais ir dienos centrais)
 Pagalba šeimai čia ir dabar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšų naudojimo

Nr. VDC1-320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.04.16 2016-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų dienos užimtumas

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų tėvams iš  socialinės rizikos, nepasiturinčiai gyvenančių, probleminių ar kitaip socialiai pažeistų šeimų, mažinant vaikų ir jų šeimų socialinę atskirtį, užimant socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos aplinkos įtakos, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui, ugdant vaikų bendravimo įgūdžius, sudarant sąlygas vaikų ir tėvų pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui, įtraukiant į šią veiklą kuo daugiau savanorių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šeima – valstybės ateitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšų naudojimo Nr. VDC1 -319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.04.01 -2016-13-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų dienos užimtumas

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų tėvams iš  socialinės rizikos, nepasiturinčiai gyvenančių, probleminių ar kitaip socialiai pažeistų šeimų, mažinant vaikų ir jų šeimų socialinę atskirtį, užimant socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos aplinkos įtakos, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui, ugdant vaikų bendravimo įgūdžius, sudarant sąlygas vaikų ir tėvų pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui, įtraukiant į šią veiklą kuo daugiau savanorių

 Pagalba šeimai – pagalba valstybei

 

 

 

 

 

 

 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšų naudojimo Nr. VDC1-190

 

 

 

 

 

 

2016.04.16 -2016-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

  14 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų dienos užimtumas

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų tėvams iš  socialinės rizikos, nepasiturinčiai gyvenančių, probleminių ar kitaip socialiai pažeistų šeimų, mažinant vaikų ir jų šeimų socialinę atskirtį, užimant socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos aplinkos įtakos, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui, ugdant vaikų bendravimo įgūdžius, sudarant sąlygas vaikų ir tėvų pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui, įtraukiant į šią veiklą kuo daugiau savanorių

 Skubėkime daryti gera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšų naudojimo

Nr. VDC1-321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.04.01- 2016-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

14 500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų dienos užimtumas

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų tėvams iš  socialinės rizikos, nepasiturinčiai gyvenančių, probleminių ar kitaip socialiai pažeistų šeimų, mažinant vaikų ir jų šeimų socialinę atskirtį, užimant socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos aplinkos įtakos, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui, ugdant vaikų bendravimo įgūdžius, sudarant sąlygas vaikų ir tėvų pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui, įtraukiant į šią veiklą kuo daugiau savanorių

2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento 2016-04-04 finansavimo sutartis

Nr.A72-224/16( 13.1.36-DT2)

 

 

 

 

 

 

2016-04-16-2016-12-31

 

 

 

 

 

 

  6 000,00

 

 

 

 

 Tikslas. Išplėsti neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo galimybes dalyvaujant visuomenės gyvenime, pagerinti neįgaliųjų gyvenimo kokybę, išsaugojant jų savarankiškumą ir užimtumą gyvenamojoje aplinkoje.

 

Kokybiškas ir efektyvus samariečių darbas

 

 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšų naudojimo 2016-04-25 sutartis

Nr. NOBP105

 

2016-04-25-2016-12-31

 

  3 000. 00

 

Nevyriausybinių organizacijos sektoriaus stiprinimas

Projekto tikslas – stiprinti asociacijos institucinius gebėjimus įgyvendinant suplanuotas veiklas.

 Vaikų vasaros stovykla „Skubėkime daryti gera“  Vilniaus miesto savivaldybė administracijos Švitimo, kultūros ir sporto departamento finansavimo sutartis Nr, 2016-05-31

Nr. A72-927/16/3.1.36TD2)

 2016 – 06 02- iki 2016-06-15                          200,00  Vasaros dienos  stovykla birželio mėnesyje (10 d.)

Vaikų užimtumas vasaros atostogų metu

 

„Sveikai gyventi (ne) madinga?“

 

 

 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento 2016-06-02 finansavimo sutartis

Nr.A72-937/16( 13.1.36-DT2)

 

2016-06-02 iki 2016-12-31

 

 

 

  1 500,00

 

 

 

Projektu siekiama ugdyti asmenybes, motyvuotas sveikai gyventi, formuojant teisingas nuostatas rūkymo, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų atžvilgiu, į šį procesą įtraukiant tėvus bei dar tik darželį lankančius mažamečius.
Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių kompleksines paslaugas krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus

 

 

 

 

 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšų naudojimo 2016-07-29 sutartis

Nr. VMT2-50

 

 

 

 

 

 

 2016 -07-29 iki 2016-12-31

 

 

 

 

 

 

   2 000,00

 

 

 Projekto tikslas – įtraukiant krizinėse situacijose esančias šeimas – tėvus ir vaikus, į kompleksinių paslaugų teikimo ir įgūdžių lavinimo programą, ugdyti šeimos narių socialinius, pozityvios tėvystės ir ugdymo įgūdžius, suteikti teisinę, socialinę, psichologinę ir kitą pagalbą formuojant ir lavinant būtinas žinias ir įgūdžius krizinių situacijų įveikimo procesuose.
 

„Šeimos gerovė šiandien laiminga visuomenė rytoj“

 

 

 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšų naudojimo 2016-08-23 sutartis

Nr. NVOŠG1-80

 

 

 

2016-08-23 iki 2016-12-31

 

 

 

   3 900,00

 

 

 Projekto tikslas – įtraukiant socialines rizikos ir mažiau galimybių turinčių šeimų narius – vaikus ir tėvus, ypatingą dėmesį skiriant tėvams, kurie gauna mažesnes pajamas, daugiavaikėms šeimoms ir vienišiems tėvams, į kompleksinio kūrybiško užimtumo ir ugdymo programą, skatinti savarankišką ir gyvybingą šeimą, pagrįstą narių savitarpio pagalba ir atsakomybe, formuoti tėvystės įgūdžius, plėtoti pozityvių auklėjimo metodų sklaidą šeimoje, ugdyti jaunų žmonių socialinę atsakomybę.
„Alkoholis. Mada žala ar būtinybė“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR sveikatos apsaugos ministerija

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2016 metų rugsėjo 22 d. finansavimo sutartis Nr. S – 197

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-09-22 iki 2017 -09-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  50 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto tikslas – stiprinti ir plėtoti kompleksinę alkoholio prevencijos programą vaikų ir jaunimo tarpe, ypatingą dėmesį skiriant aktyviam tėvų ir bendruomenės dalyvavimui,  skatinant vaikų ir jaunimo sąmoningumą, sveikatingumą, prasmingą užimtumą, socialinį atsakingumą, siekiant ugdyti sveiką, kūrybišką ir atsakingą Lietuvos visuomenę.