Konferencijoje „Saugi vaikystė“ pristatyta LSB Vilniaus skyriaus geroji patirtis

Spalio 19 d. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius dalyvavo konferencijoje „Saugi vaikystė“. Konferencijos metu didelis dėmesys buvo skiriamas smurto artimoje aplinkoje mažinimui, o ypač vaikų saugumui. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus socialinių reikalų koordinatorius Tadas Mindaugas Matijošaitis pristatė pranešimą „Ką jaučia vaikai, patiriantys smurtą: atvejo analizė. Pagalbos žemėlapis“. Pranešimo metu buvo pristatyta vaikų dienos centrų …

„Pasirink teisingai“

Projektas „Pasirink teisingai” Nr.  08.3.2-ESFA-K-413-01-0030, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties  didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1.ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. Projekto santrauka: Projekto tikslas – padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (socialinės rizikos šeimoms, vaiams, …

Projektas vyresniems darbingo amžiaus žmonėms arba laikas dovanotas kitiems

Amžini dalykai paprastai būna nemokami, neperkami ir neparduodami – tai meilė ir užuojauta, tikėjimas ir viltis, gyvenimas ir mirtis. Tarp jų į didžiausias aukštumas pakyla ir žmogaus gerumo matas – savanorystė. Tradicinis savanorio apibrėžimas patvirtina, kad juo gali būti bet kokio amžiaus, rasės, išsilavinimo ar tautos žmogus, dovanojantis savo laiką, žinias, patirtį ir energiją naudingam …