Ataskaitos

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2021 m. veiklos ataskaita

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2021 m. finansinė ataskaita

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2020 m. veiklos ataskaita

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2020 m. finansinė ataskaita

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2019 m. veiklos ataskaita

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2019 m. finansinė ataskaita

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2018 m. veiklos ataskaita

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2018 m. finansinė ataskaita

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2017 m. veiklos ataskaita

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2017 m. veiklos rezultatų ataskaita

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2017 m. balansas