Vaikų dienos centrai: pagalba šeimai – pagalba valstybei

2016 m. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus laimėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą ,,Pagalba šeimai – pagalba valstybei“, kurio tikslas steigti vaikų dienos centrus, teikiančius dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams. Projekto trukmė dveji metai.

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus įsteigė 5 vaikų dienos centrus – tris Vilniaus mieste ir po vieną Klaipėdoje bei Telšiuose. Pirmasis sostinėje įsikūręs vaikų dienos centras veikia J. Basanavičiaus gatvėje, antrasis – Karoliniškėse D. Gerbutavičiaus gatvėje, trečiasis – Vilniaus Trakų Vokės savivaldybėje Trampolio gatvėje. Vilniaus samariečiai, pasidaliję gerąja darbo patirtimi, padrąsinę ir parėmę kolegas, padėjo Lietuvos samariečių bendrijos Klaipėdos ir Telšių skyrių darbuotojams įkurti tokius pat centrus. Jie sėkmingai veikia, teikdami socialines priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams.Visi Vilniaus samariečių bendrijos iniciatyva įsteigti vaikų dienos centrai rūpinasi vaiko interesais, jo teisių apsauga, šeimos santykių puoselėjimu, pozityvia tėvyste, sveika gyvensena, socialine, psichologine, teisine bei materialia pagalba. Vilniaus vaikų dienos centrų dalyviai gauna labdarą: vitaminų, maisto, drabužių, avalynės, įvairių buities daiktų, dovanėlių. ,,Paremdami vaiką ir jo šeimos narius, – pasakoja centrų įkūrėja Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus pirmininkė Rima Žagelienė, – jaučiame jų dėkingumą, pasitikėjimą, norą bendrauti ir bendradarbiauti. O nuoširdi bendrystė skatina susiklausymą ir šiltus santykius. Taip palaipsniui tiesiame draugystės tiltus, ugdome abipusę pagarbą, norą integruotis į visuomenę ir būti naudingais“.

Paprašyta apibūdinti vaikų dienos centrų veiklos principus, uždavinius bei funkcijas, Rima Žagelienė pasakojo, kad vaikų dienos centro teikiamos paslaugos daugiausia skirtos socialinės rizikos, nepasiturinčių ar probleminių šeimų vaikams. Esant poreikiui ir galimybei, paslaugos gali būti teikiamos ir kitoms, čia nepaminėtoms šeimų grupėms. Pagrindinis vaikų dienos centro veiklos principas – teikti socialines priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams. Vaikų dienos centrų profesionalūs darbuotojai užtikrina, kad jų darbas tenkina vaiko ir jo šeimos narių poreikius bei prisideda prie asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo. Svarbiausia dienos centro darbuotojų užduotis – ginti vaiko teises, sukurti tokias sąlygas, kad vaikas ir jo šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti centro veiklose, kad būtų ugdoma šeimos santykių kultūra, asmens tobulėjimas, savitarpio pagalba.

,,Vaikui ir jo šeimos nariams teikiamos paslaugos visada nukreiptos tik į jų gerovę, darbas telkiamas į šeimą bei jos aplinką, kad šeimos nariai sąmoningai prisiimtų atsakomybę už savo sprendimus. Į centrų veiklą Vilniaus samariečiai įtraukia ir bendruomenę, kad būtų siekiama vaiko, jo šeimos narių ir bendruomenės gerovės. Vaikų dienos centro darbuotojai garantuoja socialinę ir psichologinę ar krizių įveikimo pagalbą, teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas, organizuoja nemokamą centrą lankančių vaikų maitinimą, rūpinasi jų laisvalaikiu, užimtumu“, – aiškino Rima Žagelienė.  

Siekdami atsakingai ir kokybiškai teikti vaikui bei jo šeimos nariams socialines ir psichologines paslaugas, rūpindamiesi, kad jos būtų veiksmingos ir savalaikės, į vaikų dienos centro grupę priimama ne daugiau kaip 15 mokinių. Su tėvais aptarę vaikų elgesio ir mokymosi klausimus, būdo savybes ir polinkius, bendravimo ypatumus ir lūkesčius, pasirašoma abipusio bendradarbiavimo sutartis. Sudaromi savaitės, menesio ir metų veiklos planai, akcentuojama pasiektų rezultatų svarba. Darbas centre vyksta pagal centro vadovo patvirtintą individualų darbo su vaiku ir jo šeimos nariais planą. Vadovai nuolat stebi vaiko ir jo šeimos pokyčius įveikiant socialines-psichologines problemas. Esant poreikiui, darbo planai tikslinami.

,,Matydama mūsų pastangas ir gerus darbo rezultatus, Vilniaus miesto savivaldybės administracija suteikė finansinę paramą vaiko dienos centrų plėtrai. Šios paramos dėka į mūsų centrus buvo priimti dar 24 vaikai. Dabar Vilniaus samariečių įsteigtus vaikų dienos centrus lanko 99 mokiniai. Be to, įvairiapusė pagalba teikiama 50 socialiai pažeidžiamų, krizes išgyvenančių ar nepasiturinčių šeimų. Į šią veiklą įsijungė ne tik įdarbinti samariečių bendrijos nariai, bet ir didelis būrys savanorių: psichologų, pedagogų, teisininkų, socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų“, – džiaugėsi Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus pirmininkė.

Paklausta apie vaikų dienos centrų veiklos dienotvarkę, Rima nuoširdžiai pasidalijo kasdieniais vaikų ir centro auklėtojų susitikimais, kurie vyksta po pamokų nuo 13 iki 17 valandos. Tai laikas, kai drauge praleidžiama popietė: ruošiamos pamokos, žaidžiama, švenčiami gimtadieniai, muzikuojama, piešiama, karpoma, lipdoma. Vaikų kūrybą atspindi jų darbų parodos. Popietė neprailgsta – centre mokinukai pamaitinami karštais pietumis, norintieji dar užkanda ir išeidami namo. Vaikai turiningai leidžia laisvalaikį, su džiaugsmu dalyvauja teminiuose renginiuose, sporto varžybose, muzikos šventėse, ekskursijose, lanko muziejus, teatro spektaklius, koncertus, kalėdinius ir naujametinius renginius. Vyksta paskaitos, susitikimai, pokalbiai: ,,Priklausomybė nuo kompiuterio“, ,,Svaigalų vartojimo pasekmės“, ,,Diena be patyčių“, ,,Šeimos diena“, ,,Vaikų gynimo diena“, ,,Draugo diena“, ,,Atvirų durų diena“, ,,Mamyčių diena“ ir kitomis aktualiomis temomis. Su vaikais ir jų tėvais dirbama grupinio darbo principais arba individualiai.

Vaikų dienos centrai palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendrijomis, su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis.

Dienos centrų patalpose užtikrinama viešoji tvarka, laikomasi higienos. Vidaus tvarkos taisyklės nustato darbuotojų elgesio reikalavimus, teises ir pareigas, tarpusavio santykius, apibrėžiančius centro darbuotojų, vaikų ir vaiko atstovų teises bei pareigas. Parengiami darbuotojų pareigybių aprašymai, darbo sutartys, pildomas centro lankytojų registracijos žurnalas, individualūs darbo su vaiku ir jo šeimos nariais planai. Socialinės rizikos ir nepasiturinčių gyventojųvaikams bei jų šeimos nariams visos paslaugos teikiamos nemokamai. Juk pagalba šeimai – tai pagalba valstybei. 

Danguolė Čepienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *