Kviečiame dalyvauti projekte „Vyresnio amžiaus žmonės – svarbi, aktyvi visuomenės dalis“

Vilniaus miesto savivaldybė ir toliau finansuoja projektą „Vyresnio amžiaus žmonės – svarbi, aktyvi visuomenės dalis“. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius projektą tęsia „Senjorų avilyje“ išnuomotose  patalpose, esančiose Kubiliaus g. 2.

Projekto tikslas – teikti sociokultūrines paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms bei skatinti Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus vyresnio amžiaus narių kultūrinę, meninę, pažintinę, tautinę, patriotinę, švietėjišką bei socialinę veiklą 2020 metais.

Projekto trukmė: 2020 sausio 2 d. – gruodžio 31 d.

Projekto uždaviniai:

1. Saviraiškos proceso skatinimas per menines kūrybines veiklas;

2. Skatinti mokytis visą gyvenimą;

3. Gerinti emocinę ir fizinę sveikatą; 4. Įsitraukti į aktyvų visuomenės gyvenimą (šventės, kultūriniai renginiai) bei skatinti telktis bendravimui.