Projektas vyresniems darbingo amžiaus žmonėms arba laikas dovanotas kitiems

Amžini dalykai paprastai būna nemokami, neperkami ir neparduodami – tai meilė ir užuojauta, tikėjimas ir viltis, gyvenimas ir mirtis. Tarp jų į didžiausias aukštumas pakyla ir žmogaus gerumo matas – savanorystė. Tradicinis savanorio apibrėžimas patvirtina, kad juo gali būti bet kokio amžiaus, rasės, išsilavinimo ar tautos žmogus, dovanojantis savo laiką, žinias, patirtį ir energiją naudingam darbui ir negaunantis už tai piniginio atlygio. O savanorystė –  pati geriausia galimybė padėti kitiems, nesitikint už tai materialios naudos.

Savanoriška veikla gali būti nedidelė, pavyzdžiui kelių valandų ligonio slauga arba didesnės apimties, kai skiriama pusę dienos savo laisvalaikio kelis kartus per savaitę arba kasdien. Tai naudinga veikla žmogui ir visuomenei. Nenuostabu, kad tokią veiklą skatina visos šalys ir valstybės, remia pasaulio bei Europos struktūriniai ir investiciniai fondai. Viename ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte sėkmingai dalyvaujairLietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus. Projekto pavadinimas  ,,54+ metų asmenų skatinimas ir dalyvavimas savanoriškoje veikloje“

Projektas skirtas dirbantiems ir nedirbantiems žmonėms (perkopusiems 54 metų ribą ir vyresniems, bet dar nesulaukusiems pensinio amžiaus) norintiems organizuoti savanorišką veiklą ir dalyvauti joje.

Projekto vykdytojai siekia sukurti palankias sąlygas vyresnio amžiaus asmenims aktyviau  spręsti socialinius bei pilietinius klausimus, skatinti domėjimąsi visuomeniniu gyvenimu, ugdyti bendruosius gebėjimus ir įgūdžius, galimybes integruotis į darbo rinką, jungtis į savanoriškas veiklas.

Samariečiai į projektą įtraukė Vilniaus apskrities 5 savivaldybes. Po 32 asmenis iš Vilniaus miesto ir Vilniaus, Trakų, Elektrėnų bei Ukmergės rajonų. Iš viso 160 žmonių nuo 55 metų iki senatvės pensinio amžiaus. Projekto trukmė 18 mėnesių – nuo 2018 metų balandžio iki 2020 metų spalio mėnesio.

Projekte dalyvauja ne tik savanoriai bet ir savanorius priimančios organizacijos. Visiems projekto dalyviams skirti mokymai, individualios konsultacijos, mentorystės paslaugos. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius, rūpindamasis vyresnių darbingo amžiaus asmenų grįžimo arba išlikimo darbo rinkoje, rengia bendrųjų gebėjimų ugdymo mokymus, socialinių ir pilietinių gebėjimų užsiėmimus, 40 valandų skyrė anglų kalbos A lygiui įtvirtinti, tiek pat valandų anglų kalbos B lygiui tobulinti.
Projekto dalyviai pamėgo skaitmeninio raštingumo mokymus, daugelis lankė iniciatyvumo ir verslumo  paskaitas. Švietėjiška veikla buvo skirta vyresnių darbingo amžiaus asmenų potencialui skatinti, motyvuoti juos aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Projekto informacijos sklaida, tikime, pasitarnavo keičiant darbdavių požiūrį į darbingus bet nepelnytai pamirštus vyresnius asmenis. Tokių žmonių įtraukimas į darbo rinką praturtinta ne tik darbo kolektyvą patirtimi, bet ir visuomenę, kuriančią konkurencingą žiniomis pagrįstą ekonomiką. Ilga darbo pertrauka apsunkina įsitvirtinimą darbo rinkoje ir pagilina socialinę atskirtį. Todėl įsitraukimas į savanorišką veiklą naudingas visuomenei ir savanoriui – leidžia įprasminti save, suteikia saviraiškos galimybę, prisideda prie socialinių ir asmeninių kompetencijų, įgūdžių bei reikalingos patirties perdavimo kitiems.

Danguolė Čepienė  

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *