Pradedamas vykdyti projektas „Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2020 m. institucinis stiprinimas“

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius pradeda vykdyti projektą „Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2020 m. institucinis stiprinimas“, kuris yra finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Ilgalaikis tikslas:

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus institucinis stiprinimas bei tapimas stipria viešųjų paslaugų teikėja nacionaliniu lygmeniu.

Trumpalaikiai tikslai:

1. Didinti Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus darbo efektyvumą.

2. Stiprinti teikiamas viešąsias paslaugas socialiai pažeidžiamų asmenų grupių šeimoms ir gerinti šių paslaugų kokybę bei vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.

Uždaviniai:

 1.  Stiprinti LSB Vilniaus skyriaus institucinius gebėjimus, reikalingus siekiant tapti organizacija, teikiančia kokybiškas paslaugas nacionaliniu lygmeniu.

1.2. Didinti organizacijos žinomumą, rengti ir teikti valstybinėms institucijoms pasiūlymus bei rekomendacijas.

2.1. Didinti LSB Vilniaus skyriaus narių kompetenciją, teikiant viešąsias paslaugas šeimoms

2.2. Gerinti savanoriškos veiklos kokybę.

Tikslinė (-ės) projekto grupė (-ės):

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus  administracijos atstovai – 5.

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus darbuotojai (socialinės srities) – 25.

Lietuvos samariečių bendrijos darbuotojai – 25.

Elektrėnų r., Trakų r., Ukmergės r., Vilniaus m., Vilniaus r., Švenčionių r., Alytaus r.  darbuotojai – 15.

Savanoriai – 10.

Savivaldybės atstovai – 7.

Viešųjų paslaugų gavėjai (šeimos) – 150.

Projekto numatytos veiklos:

  LSB Vilniaus skyriaus narių kompetencijų didinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas šeimoms bei gerinant savanoriškos veiklos kokybę.

 • Mokymai „Komandinis darbas. Lyderystės ugdymas“ 16 val.

Šie mokymai yra būtini organizacijai, kurioje kiekvieną mėnesį daugėja darbuotojų skaičius bei darbuotojai dirba visoje Lietuvoje skirtingose savivaldybėse. Bus pateikta informacija su praktinėmis užduotimis, kokios savybės būtinos lyderiui, kaip jas ugdyti.

 • Mokymai „Emocijų pažinimas ir valdymas. Konfliktų ir streso valdymas“ 16 val.

Dirbant su paslaugų gavėjais (šeimomis, vaikais, tėvais, senjorais, neįgaliaisiais ir pan.) svarbu valdyti savo emocijas, būti pagarbiems, atsakingiems, paslaugiems, suprantantiems. Vyks praktinės užduotys, kaip spręsti konfliktus, kokius taikyti metodus ir būdus juos sprendžiant.  

 • Renginys „Komandos stiprinimas“ 4 val.

Renginys skirtas organizacijos sutelktumui, kad būtų tarpusavio pasitikėjimas vienas kitu bei tinkamai vyktų vidinė komunikacija tarpusavyje.

 • Ilgalaikės integruotos strategijos sukūrimas

Strategija reikalinga įsivertinti savo organizacijos paslaugų kokybę vietiniu ir nacionaliniu mastu, išanalizuoti esamų paslaugų poreikį, kurti naujas paslaugas bei idėjas,  komunikacijos kryptis, formuoti įvaizdį.   

 • Organizacijos reklaminio lauko skydo sukūrimas.

            Būtina dėl organizacijos įvaizdžio gerinimo.

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus teikiamų viešųjų paslaugų  šeimoms stiprinimas ir  jų kokybės gerinimas.

Veiklos:

 • Mokymai „Efektyvios tėvystės įgūdžių programa“ 8 val. (1 diena)

Šių mokymų poreikis didžiulis, nuolat sulaukiame skambučių iš savivaldybės socialinių specialistų pravesti mokymus šeimoms, turinčioms bendravimo ir auklėjimo problemų su vaikais.

 • Mokymai „ Mediacija, neteisminiai konfliktų sprendimo būdai“ 8 val. ( 1 diena)

Reikalingi, kadangi Lietuvoje labai daug skyrybų bei vienišų mamų ir tėvų, tarp kurių kyla nuolatiniai konfliktai. Šie mokymai padės spręsti konfliktus.

 • Konferencija NVO ir savivaldybių atstovams „Šeimos institucijos stiprinimo galimybės ir rezultatai“ 4 val.

            Konferencija skirta organizacijos darbuotojams, NVO organizacijoms, kurios dirba su šeimomis, savivaldybės atstovams, vaikų teisių specialistams. Bus pristatytos įžvalgos ir prielaidos dėl NVO galimybių konkuruoti su savivaldybėse teikiamomis socialinėmis paslaugomis, bus organizuojamas pranešimas apie paslaugas, reikalingas šeimoms.

Savanoriškos veiklos organizavimas

Veiklos:

 • Savanoriškos veiklos darbui su šeimomis, vaikais, parama. Maisto dalinimui bus įdarbintas savanoriškos veiklos darbuotojas, kuris ieškos savanorių, su jais kontaktuos, sudarinės jiems darbo planus, juos konsultuos ir kontroliuos.

            Kadangi esame NVO ir finansavimą gauname tik iš projektų, kurie yra 1-3 metams, daug veiklų vyksta savanoriškais pagrindais. Remiame labdara iš Vokietijos ir Suomijos, Danijos.

      Būtini savanoriai. 3 kartus per savaitę yra dalinamas maistas, todėl reikia koordinatoriaus, kuris nuolat telktų žmones šiam darbui, bei jiems vadovautų.

 • Mokymai „Savanorių ugdymo programa“ (8 val.)

Mokymai būtini, nes savanoriai nuolat keičiasi, reikia juos apmokyti, kaip dirbti su paslaugų gavėjais, juos konsultuoti, supažindinti su prisiimama atsakomybe.

Projekto vertė – 39398 Eur.