„Pasirink teisingai“

Projektas „Pasirink teisingai” Nr.  08.3.2-ESFA-K-413-01-0030, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties  didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1.ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

Projekto santrauka:

Projekto tikslas – padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (socialinės rizikos šeimoms, vaiams, socialinės pašalpos gavėjams ir neįgaliesiems) integruotis į darbo rinką. Projekto metu ketinama suteikti profesinės reabilitacijos paslaugas ne mažiau kaip 250 dalyvių iš 5 savivaldybių Vilniaus apskrityje. Projektas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant su savivaldybių administracijomis bei joms pavaldžiomis socialinių paslaugų įstaigomis, profesinio rengimo centrais bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Pagrindinės projekto veiklos: Individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas, Psichosocialinė pagalba, Profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas, Bendrųjų gebėjimų ugdymas, Profesinis mokymas pagal programas paskelbtas AIKOS, Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje ir Projektą vykdančio personalo gebėjimų stiprinimas.

Projekto aprašymas

Projekto trukmė 2018 04 – 2021 04

Projekto tikslas – Padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims( socialinės rizikos šeimoms, vaiams, socialinės pašalpos gavėjams ir neįgaliesiems) integruotis į darbo rinką.

Veiklos:

1.Individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas

2.Psichosocialinė pagalba

3. Profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas

4.Bendrųjų gebėjimų ugdymas          

5.Profesinis mokymas pagal programas paskelbtas AIKOS

6.Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje

7. Projektą vykdančio personalo gebėjimų stiprinimas

Projekto tikslinės grupės:

• neįgalieji

• socialinės rizikos šeimos;

• socialinės rizikos vaikai

• socialinės pašalpos gavėjai.

Dėl dalyvavimo projekte prašome kreiptis į Rimą Žagelienę tel. 867958335, el. paštu rzageliene@gmail.com.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *