Lietuvos samariečių bendrijos Vilnius skyrius įgyvendina projektą „Vilniaus miesto vaikų dienos centų tinklo plėtra“