Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyrius įgyvendina Vilniaus m. savivaldybės finansuojamą projektą ,,Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) asmenims su negalia”

Trumpas projekto aprašymas

Projektas ,,Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) asmenims su negalia” ( toliau- projektas) bus vykdomas Vilniaus mieste. Projekto metu bus teikiama pagalba asmenims su negalia, pagal poreikio įvertinimą ( asmens higiena, mityba, judėjimas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka) namuose ir viešojoje aplinkoje. Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į asmens poreikius, galimybes ir sutartyje bei plane nustatytas sąlygas asmeniui gali teikti pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas savarankiškumą, būtiną kasdieniniame gyvenime, ir  (ar) suteikti asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena ( padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.), palydėti į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas , darbą , laisvalaikio praleidimo vietą, organizuoti asmens maitinimą (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas), suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka ( kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka bei dienos režimo laikydamasis, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Projekto tikslas

Teikti pagalbą asmenims su negalia namų ir viešojoje aplinkoje padedant Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus priskirtiems asmeniniams asistentams.

Projekto uždavinai

Organizuoti išankstinius lankymo grafikus tarp paslaugų gavėjo ir asmeninio asistento.

 Užtikrinti mandagius, pasitikėjimu, pagarba ir pagalba grįstus santykius su asmeninės pagalbos gavėju, asmeninę pagalbą teikti sąžiningai, patikimai ir nešališkai.

Kokybiškai teikti Sprendime dėl asmeninės pagalbos skirimo tikslingumo ir sutatyje nurodytą asmeninę pagalbą.

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi visi asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės intgracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ( judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir  ( ar) kompleksinės negalios, kuri visisškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą ( orientuotis, judėti, dirbti, bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Prioritetas teikiamas asmenims, siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba iško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje  (prioritetas teikiamas laukiantiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Projekto vadovas Rima Žagelienė el.p. samarietes@gmail.com

Konsultacijos telefonu +370 679 58335  arba 864007346 (8.00 -17.00)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *