PARENGTOS REKOMENDACIJOS VYKDANT VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO 2022 METŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ „AUGU SVEIKAS IR STIPRUS“

Vykdant projektą buvo parengta interaktyvi metodinė medžiaga specialistams „Augu sveikas ir stiprus“, kuria remiantis bus pravesti mokymai – užsiėmimai „Augu sveikas ir stiprus“ pradinių ir pagrindinių klasių moksleiviams Vilniaus miesto bei rajono ir Molėtų rajono švietimo įstaigose. Rekomendacijos „Augu sveikas ir stiprus“

VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO 2022 METŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „AUGU SVEIKAS IR STIPRUS“

Projekto tikslas – Vilniaus miesto bei rajono ir Molėtų rajono savivaldybėse įgyvendinti normalų kūno svorį skatinančią iniciatyvą „Augu sveikas ir stiprus“, apimančią apsauginių veiksnių kompleksą, skirtą mokiniams, ugdomiems pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programas, bei jų tėvams. 2. Viešinti normalų kūno svorį skatinančią iniciatyvą „Augu sveikas ir stiprus“ Projekto tikslinė grupė – moksleiviai, besimokantys …

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2022 m. institucinis stiprinimas

LSB Vilniaus skyriaus kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir  gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę. LSB Vilniaus skyrius pradėjo įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2022 m. institucinis stiprinimas“. Projekto tikslas – LSB Vilniaus skyriaus darbuotojų kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir gerinti savanoriškos veiklos …

Vaikų vasaros stovykla „Pralesikime vasarą kartu ir smagiai“

2022 m. liepos 18–26 d. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius kviečia vaikus į vasaros stovyklą „Praleiskime vasarą kartu ir smagiai“.   Tai – dieninė bendro profilio stovykla, skirta Lietuvos ir Ukrainos vaikams,  finansuota Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Stovyklos tikslas – suteikti Lietuvos ir Ukrainos vaikams turiningą laisvalaikio užimtumą vasaros atostogų metu, motyvuojant …

Jau netrukus startuos vaikų vasaros stovykla „Strazdanota vasara“

2022 m.  liepos 18–22 d. 10–17 val. Trampolio g. 5, Vilniuje, vyks bendro profilio dieninė vaikų vasaros stovykla „Strazdanota vasara“. Stovyklos „Strazdanota vasara“ tikslas – suteikti Lietuvos ir Ukrainos vaikams turiningą laisvalaikio užimtumą vasaros atostogų metu, motyvuojant vaikus aktyviai dalyvauti stovyklos organizuojamuose veiklose. Stovyklos veiklos orientuotos ugdyti ir stiprinti vaikų socialinius įgūdžius, pilietiškumą, kūrybiškumą, fizinį …

Startavo projektas „Šeimos gerovė šiandien – laiminga visuomenė rytoj“

Projektas „Šeimos gerovė šiandien – laiminga visuomenė rytoj“ skirtas suteikti kompleksinę specializuotą pagalbą šeimoms (asmenims) išgyvenantiems krizę dėl įvairių socialinių priežasčių – skyrybos, traumuojantys įvykiai, smurtas, neplanuotas nėštumas, socialinių įgūdžių trūkumas, sunkumai auginat neįgalų vaiką arba auklėjant kitokių spec. poreikių turintį vaiką, ligos, psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir t.t. Projektas „Šeimos gerovė šiandien – laiminga visuomenė …

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius ieško socialinio darbuotojo padėjėjo ir asmeninių asistentų

Šiuo metu ieškome socialinio darbuotojo padėjėjo ir asmeninių asistentų: Darbas su senyvo amžiaus asmenimis, suaugusiais asmenimis ir (ar) vaikais su negalia jų pačių namuose ir (ar) integracija į visuomeninį gyvenimą. Paslaugos bus teikiamos 7 d. / sav. Kvalifikaciniai reikalavimai: būti išklausius 40 val. kursus. „Individualios priežiūros personalo teikiančio socialines paslaugas įžanginius mokymus“ (neturintiems reikalingos kvalifikacijos …

Priežiūra ir pagalba neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms

Siekiant pagerinti žmogaus ir visuomenės sveikatos būklę, pagrindinis dėmesys skiriamas ne ligų gydymui, bet sveikatos išsaugojimui, palaikymui ir stiprinimui. Svarbu saugoti šeimą, sudaryti galimybes vyresnio amžiaus ir neįgaliems asmenims kiek galima ilgiau gyventi savo namuose savarankiškai. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  finansuojamą  2022 m. projektą „Priežiūra ir pagalba neįgaliesiems ir …

Kviečiame dalyvauti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems teikimą bendruomenėje 2022 m. projekte „Čia ir dabar“

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius nuo 2016 m. teikia socialinės reabilitacijos neįgaliesiems teikimą bendruomenėje ir organizuoja neįgaliųjų socialinės integracijos veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje. Teikiant socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje ir bendraujant su neįgaliųjų artimaisiais pamatėme, kad labai reikalinga pagalba asmenims turintiems neįgalųjį asmenį šeimoje. 2022 m. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius vykdo tęstinį Vilniaus miesto …

Siūlome dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius 2022 m. vasario 10 d. pasirašė Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo sutartį  Nr. A292-90/22 su Vilniaus miesto savivaldybės administracija . Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriui suteikta Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Licencija socialiniai globai teikti Nr. L000000941. TIKSLAS – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau pilnavertiškai …